Van ’t Banjerhof

Auke en Dinka 2022
9,5 en 6,5  jaar oud.

Dinka van ’t Banjerhof

Zelfde mand en zelfde hond. 
Auke van ’t Banjerhof

Nowie en Auke van ’t Banjerhof

Usly van ’t Banjerhof met Nowie

Usly van ’t Banjerhof met Nowie

Kimber van ’t Banjerhof

Leska van ’t Banjerhof

Usly en Kimber van ’t Banjerhof

Usly, Kimber en Leska van ’t Banjerhof

Astra van Lierelee